Phụ kiện khác

Phụ kiện khác

Bồ câu vải

Cây thông vải

Mặt trăng mút

Nai hạt

Người tuyết mũ đỏ

Ông già Noel cầm đàn

Ông già Noel vác túi quà

Thiên thần (bạc)

Thiên thần (vàng đồng)

Thiên thần dẹp (đỏ)

Thiên thần dẹp (hồng)

Cây thông mút

Chú hề

Túi quà nhung

Vòng tuyết nhỏ

Dây chuỗi tròn

Dây chuỗi chuông - bạc

Dây chuỗi lá chuông - vàng

Dây chuỗi nai

Bông tuyết

Hộp quà mút 4cm

Hộp quà nhựa bóng

Sao vẽ nửa mặt - đỏ

Sao vẽ nửa mặt - vàng

Sao xẹt gai

Sao 3D

Trái thông nâu

Trái thông nhũ bạc

Trái thông nhũ vàng

 Lên trên