Thú bông Noel

Thú bông Noel

ÔNG GIÀ (Cao 50cm, 70cm)

Người tuyết (Cao 50cm, 70cm)

Tuần lộc (Cao 50cm, 70cm)

Ông già (ngồi) cao 25cm

Người tuyết (ngồi) cao 25cm

Tuần lộc (ngồi) cao 25cm

Người tuyết (treo) cao 40cm

Ông già (treo) cao 40cm

Vớ (Nguời tuyết 1) cao 50cm

Vớ (Nguời tuyết 2) cao 50cm

Vớ (Ông già) cao 50cm

Vớ (Tuần lộc) cao 50cm

OG ĐỨNG NHỎ

OG LỦNG LẰNG

OG NẤM

Ông già nhảy dù

Ông già Noel đu dây - 1 ông

Ông già Noel đu dây - 3 ông

Các sản phẩm khác

 Lên trên
LIÊNHỆNGÀNTHÔNG

0903347499 (Tiến)

0909933915 (Minh)