Hình dán

Hình dán

HDFT - Bộ cổ xe 1 tuần lộc

HDFT - Chữ Merry

HDFT - Giày Noel

HDFT - Cây Thông

HDFT - Vòng nguyệt quế

HDFN - Mặt ông già Noel

HDFN - Chuông đôi

HDFN - Đầu tuần lộc

HDFN - Bộ cổ xe ông già

HDFN - Chữ Merry

HDFN - Cây thông

Tuyết chảy MS1 (LỚN)

Tuyết chảy MS2

Ông Noel Nhung Kim Tuyến Ống Khói

Ông Noel Nhung Kim Tuyến Quà

Ông Noel Nhung Kim Tuyến Bay

Mặt Ông già Kim Tuyến

Ông Noel Nhung Kim Tuyến Quà (đại)

Người Tuyết Nhung Kim Tuyến

Rào Thông Kim Tuyến (LÁ)

Rào Thông Trắng 5 cây

Cảnh thông trắng - 7 cây

Cảnh tuyết

Ông già cầm chữ merry

Hình ông già noel kéo tuần lộc

Hình cây gậy

Hình tuần lộc

Chữ mừng chúa giáng sinh (ĐỎ)

 Lên trên
LIÊNHỆNGÀNTHÔNG

0903347499 (Tiến)

0909933915 (Minh)