Bông mai bông đào bông sen bằng đèn

Bông mai bông đào bông sen bằng đèn

Hoa Đào PHI 8 CÁNH (ĐẦU NHỌN)

Hoa Đào PHI 8 CÁNH (ĐẦU TRÒN-CÓ ĐÈN)

Hoa Đào PHI 10 CÁNH (ĐẦU TRÒN-CÓ ĐÈN)

Hoa HƯỚNG DƯƠNG 20 CÁNH

Hoa Mai PHI 8 CÁNH (ĐẦU TRÒN-CÓ ĐÈN)-ĐÈN VÀNG

Hoa Mai PHI 10 CÁNH (ĐẦU NHỌN-CÓ ĐÈN) - ĐÈN TRẮNG

Hoa Mai PHI 10 CÁNH (ĐẦU NHỌN-CÓ ĐÈN) - ĐÈN VÀNG

Hoa Mai PHI 10 CÁNH (ĐẦU TRÒN-CÓ ĐÈN) - ĐÈN TRẮNG

Hoa Mai PHI 10 CÁNH (ĐẦU TRÒN-CÓ ĐÈN) - ĐÈN VÀNG

ĐỒNG TIỀN FORMAT CÓ ĐÈN

 Lên trên
LIÊNHỆNGÀNTHÔNG

0903347499 (Tiến)

0909933915 (Minh)